RHY Bulut Bilişim Kayıt Hizmeti Anlaşması

RHY Bulut Bilişim Kayıt Hizmeti Anlaşması (bundan böyle “işbu Anlaşma” olarak anılacaktır), RHY Bulut Bilişim'in çeşitli hizmetleri için, RHY Bulut Bilişim ve kullanıcıları bağlayacak şekilde hazırlanmış, hak ve yükümlülüklere yönelik bir şartnamedir. Bu web sitesine erişerek ve/veya kullanarak, kullanıcı bu Sözleşmenin tüm şart ve koşullarını kabul eder. RHY CBulut Bilişim, bu sözleşmenin şartlarını değiştirme hakkına sahiptir ve gözden geçirilmiş anlaşma, yayınlandıktan sonra derhal orijinal sözleşmenin yerini alacaktır. Kullanıcılar en son anlaşmayı istedikleri zaman kontrol edebilirler.

Hizmet İçeriği 1. RHY Bulut Bilişim, madencilik makinesi kiralama ve barındırma hizmeti ve gelecekte internet veya diğer yollarla eklenebilecek diğer hizmetler/ürünler için kendi sistemini kullanır.
Kullanıcı tarafından sağlanan kayıt bilgileri için, kullanıcı aşağıdakileri kabul eder: (1) yasal, doğru ve ayrıntılı kişisel bilgiler sağlamak, (2) herhangi bir değişiklik olduğunda kullanıcı bilgilerini zamanında güncellemek. Kullanıcı tarafından sağlanan kayıt bilgileri yasa dışı, yanlış veya eksikse, sorumluluk ve sonuçlar kullanıcıya aittir. RHY Bulut Bilişim, RHY Bulut Bilişim servislerinin kullanımını sonlandırma hakkını saklı tutar.

Hizmetlerin temini, değiştirilmesi ve feshi 1. Kullanıcı RHY Bulut Bilişim'den hizmet alırken, RHY Bulut Bilişim tarafından sağlanan her türlü bilgi hizmetini almayı da kabul eder. Kullanıcı, RHY Bulut Bilişim'e e-posta, cep telefonu, posta adresi gibi yöntemlerle kendisine bilgi ulaştırma yetkisi verir. Kullanıcılar, kullanıcı profilini değiştirmek için RHY Bulut Bilişim'e ait ilgili sayfaya girebilirler.
2. RHY Bulut Bilişim, kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın hizmeti herhangi bir zamanda değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar. RHY Bulut Bilişim, hizmeti değiştirme veya durdurma hakkına sahiptir ve kullanıcıya veya doğrudan ilişkili olmayan üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir.
3. Kullanıcı bu anlaşmanın değiştirilmesine itiraz ediyorsa veya RHY Bulut Bilişim tarafından sağlanan hizmetten memnun değilse, aşağıdaki hakları kullanabilir: (1) RHY Bulut Bilişim hizmetlerini kullanmayı bırakmak; (2) müşteri hizmetleri kanalıyla RHY Bulut Bilişim'i bilgilendirerek aldığı hizmeti sonlandırmak. Hizmetin sona erdirilmesi üzerine, kullanıcın RHY Bulut Bilişim hizmetini kullanma hakkı derhal sonlandırılır. Bu durumda, HY Bulut Bilişim herhangi bir işlenmemiş bilgiyi veya tamamlanmamış hizmeti kullanıcıya veya doğrudan ilişkili olmayan herhangi bir üçüncü tarafa iletmekle yükümlü değildir.

Bilgi gizliliği 1. Bu anlaşmada atıfta bulunulan RHY Bulut Bilişim kullanıcı bilgileri, yasalara, yönetmeliklere ve ilgili düzenlemelere uyan ve aşağıdaki kapsamı karşılayan bilgileri ifade eder: (1) Kullanıcıların RHY Bulut Bilişim sitesine kaydolurken RHY Bulut Bilişim'e sağladıkları kişisel bilgiler; (2) Kullanıcı RHY Bulut Bilişim hizmetini kullanırken, RHY Bulut Bilişim web sitesi etkinliklerine katılırken veya web sitesi sayfalarını ziyaret ederken RHY Bulut Bilişim tarafından otomatik olarak alınan ve kaydedilen, IP adresi, web sitesi çerez bilgileri ve kullanıcı tarafından talep edilen web sayfası kayıtlarını içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tarayıcı ve mobil istemci verileri; (3) RHY Bulut Bilişim'in iş ortaklarından yasal olarak elde ettiği kişisel kullanıcı bilgileri; (4) RHY Bulut Bilişim'in diğer yasal kanallar aracılığıyla elde ettiği kişisel kullanıcı bilgileri.
2. RHY Bulut Bilişim Taahhüdü: RHY Bulut Bilişim, kullanıcının şifresini, adını, cep telefonu numarasını ve diğer kamuya açık olmayan bilgileri, yasal nedenler olmadan veya önce kullanıcıdan izin almadan herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir.
3. Aşağıdaki yasal durumlarda, kullanıcının kişisel bilgileri kısmen veya tamamen açıklanabilir: (1) Kullanıcıya veya kullanıcının onayıyla diğer üçüncü taraflara açıklanabilir; (2) ilgili kanun, yönetmelik, vb. veya idari kurumlara uygun olarak, idari, adli veya diğer yasaların gerektirdiği şekilde üçüncü taraflara açıklanabilir; (3) İlgili diğer yasalar, yönetmelikler ve diğer düzenlemelere uygun olarak RHY Bulut Bilişim yetkilerine açıklanabilir.

Kullanıcı hakları 1. Kullanıcının kullanıcı adı, şifresi ve güvenliği (1) Kullanıcı, RHY Bulut Bilişim'in kayıtlı kullanıcısı olup olmayacağını seçme hakkına sahiptir. Kullanıcı, RHY Bulut Bilişim'in kayıtlı kullanıcısı olmayı seçerse, bir hesap oluşturabilir. Hesabın isimlendirilmesi ve kullanımı ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olmalı ve etik olmalıdır. Hesap, başkalarının meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal eden herhangi bir hakaret, tehdit, müstehcenlik, kıskançlık vs. içermemelidir. (2) Kullanıcı başarıyla kayıt olup, RHY Bulut Bilişim'in kayıtlı kullanıcı olduktan sonra, hesabı (cep telefonu numarası veya e-posta adresi) ve şifresini alacak ve bu hesaplar ve şifrelerle sisteme giriş yaptıktan sonra meydana gelen tüm etkinlik ve olaylardan sorumlu olacaktır. Buna doğrudan veya dolaylı olarak hesabın sözcük kullanımı veya eylemlerinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluk dahildir.
3) Kullanıcı, RHY Bulut Bilişim hesabı ve şifresini, SMS doğrulama kodunu, Google doğrulama kodunu düzgün bir şekilde saklamakla yükümlüdür ve kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresi ile Google Anahtar Güvenliği'nden tamamen sorumlu olacaktır. Kullanıcının adınıni, şifresinin veya Google Key sızıntısının neden olduğu yasal sonuçlardan kullanıcı sorumludur. Şirket kullanıcının kendi ifşaatından kaynaklanan mal kaybından sorumlu değildir. (4) Kullanıcı şifresi unutulursa, şifre e-posta ile gönderilen bağlantıyı kullanılarak sıfırlanabilir. Kullanıcılar, hesabın yasadışı kullanımını veya diğer güvenlik ihlallerini tespit ettiklerinde, RHY Bulut Bilişim'i derhal bilgilendirmelidir.
2. RHY Bulut Bilişim Taahhüdü: RHY Bulut Bilişim, kullanıcının şifresini, adını, cep telefonu numarasını ve diğer kamuya açık olmayan bilgileri, yasal nedenler olmadan veya önce kullanıcıdan izin almadan herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir.
3. Kullanıcılar, RHY Bulut Bilişim tarafından sağlanan çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklere katılma hakkına sahiptir.
4. Kullanıcı, RHY Bulut Bilişim web sitesinde, RHY Bulut Bilişim tarafından sağlanan diğer hizmet türlerinden yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcı yükümlülükleri 1. Bu siteyi ulusal güvenliği tehlikeye atmak, devlet sırlarını ifşa etmek, devletin sosyal kolektiflerinin ve vatandaşlarının meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal etmek için veya aşağıdaki bilgileri üretmek, kopyalamak ve yaymak için kullanamazsınız: (1) Anayasa ve yasaların ve idari düzenlemelerin uygulanmasını baltalayan direnişleri teşvik etmek, (2) devlet iktidarının yıkılmasını ve sosyalist sistemi devirmeyi teşvik etmek; (3) ülkenin bölünmesini teşvik etmek ve ulusal birliği zayıflatmak, (4) etnik nefreti, etnik ayrımcılığı kışkırtmak ve ulusal birliği zayıflatmak; (5) gerçekleri çarpıtma, söylentileri yayma, sosyal düzeni bozma; (6) feodal batıl inanç, müstehcenlik, pornografi, kumar, şiddet, cinayet, terör ve suçun teşviki; (7) başkalarına karşı hakaret veya başkalarına dair gerçekleri çarpıtmak ya da diğer kötü niyetli saldırıları gerçekleştirmek, (8) devlet organlarının güvenilirliğine zarar vermek; (9) Anayasa'nın, yasaların ve idari düzenlemelerin diğer ihlalleri; (10) ticari reklam yapmak.
2. Kullanıcılar, RHY Bulut Bilişim web sitesi hesaplarını, kâr, spekülasyon, ödeme ve ödül için birden çok hesap açmak da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde kötü amaçlarla kullanamazlar. Kullanıcılar diğer kullanıcı hesaplarını çalmamalıdır. Kullanıcı yukarıdaki hükümleri ihlal ederse, RHY Bulut Bilişim ihlallerden kaynaklanan faydaları iptal etmek ve hatta dava yoluyla yasal yükümlülüğü araştırmak için gerekli tüm tedbirleri doğrudan alma hakkına sahiptir.
3. Kullanıcıların RHY bulut Bilişim'i herhangi bir biçimde çeşitli yasadışı faaliyetlerde bulunmak için bir yer, platform veya ortam olarak kullanmaları yasaktır. Kullanıcılar, RHY Bulut Bilişim'in yetkisi veya izni olmaksızın Site adına herhangi bir ticari faaliyette bulunamazlar ve herhangi bir şekilde ticari faaliyetler için bir yer, platform veya ortam olarak RHY Bulut Bilişim'i kullanamazlar.

Feragat 1. İnternetin özellikleri sebebiyle, RHY Bulut Bilişim, hizmetin kesintiye uğramayacağını ve hizmetin zamanında ve güvenli bir şekilde sunulacağını garanti etmez. RHY Bulut Bilişim'e ait olmayan bilgi işlem gücünün sorumluluğunu üstlenmez. RHY Bulut Bilişim, kullanıcıların bu siteye güvenli bir şekilde erişebilmelerini ve kullanabilmelerini sağlamaya çalışmaktadır, ancak RHY Bulut Bilişim, bu web sitesinin veya sunucularının virüs veya diğer potansiyel olarak zararlı faktörler içermediğini garanti etmemektedir, bu yüzden kullanıcılar endüstride tanınan yazılımları kullanmalıdır.
2. RHY Bulut Bilişim, kullanıcı tarafından yayınlanan bilgilerin kaydedilmemesi, değiştirilmesi, silinmesi veya saklanmasından sorumlu değildir. RHY Bulut Bilişim sitesinde kasıtlı olarak gerçekleştirilen tipografik hatalar veya ihmallerden sorumlu değildir. RHY Bulut Bilişim, bu web sitesinin herhangi bir bölümünde meydana gelebilecek eksiklikleri veya hataları düzeltme hakkına sahip olmakla birlikte, hiçbir yükümlülüğe sahip değildir.
3. RHY Bulut Bilişim yazılı olarak açıkça kabul etmediği sürece, reklamlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, web sitesinden elde edilen herhangi bir içeriği kullanıcıyla herhangi bir şekilde paylaşabilir. Bu bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve güvenilirliği garanti edilmez; RHY Bulut Bilişim, bu web sitesindeki içerik bilgileri nedeniyle kullanıcılar tarafından satın alınan veya elde edilen ürün, hizmet, bilgi veya materyallerden sorumlu değildir. Bu web sitesinde yer alan bilgilerin kullanımı ile ilgili risklerden sadece kullanıcı sorumludur.
4. RHY Bulut Bilişim tarafından kullanıcılara gönderilen tüm bildirimler, resmi sayfa duyuruları, mektuplar, e-postalar, müşteri hizmetleri çağrıları, cep telefonu metin mesajları veya normal posta yoluyla sağlanacaktır. RHY Bulut Bilişim, resmi kanallar aracılığıyla elde edilmeyen herhangi bir faaliyet veya bilgi için (örneğin teklifler veya kazançlar) yasal sorumluluk üstlenmez.

Geçerli yasalar ve hakemlik 1. Kullanıcı tarafından RHY Bulut Bilişim web sitesinin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm anlaşmazlıklar, hak talepleri veya diğer konular yerel yasalara tabidir.
2. Kullanıcı ve RHY Bulut Bilişim arasında herhangi bir anlaşmazlık varsa, öncelikle iyi niyetli müzakere yoluyla çözülmelidir. Müzakere başarısız olursa, dava, RHY Bulut Bilişim'in bulunduğu Çin Halk Mahkemesinde görülür.